Heschl's gyrus in slower and faster language learners (copyright Dr N Golestani)


Anomic aphasia: là một loại bệnh mất ngôn ngữ, do tổn thương ở thùy đỉnh
hoặc thùy thái dương của bộ não, biểu hiện bệnh lý là mất trí nhớ về
ngôn ngữ và chữ viết, khi cần giải thích một vấn đề bệnh nhân có thể nói
lưu loát nhưng phải diễn đạt vòng vo.


Mất ngôn ngữ định danh (Anomic aphasia) Loại này được xem như mất ngôn
ngữ cảm giác “xuyên vỏ” nhẹ, trong đó sự thông hiểu không bị ảnh hưởng
nhưng định danh đồ vật thì bị suy giảm. Lời nói trôi chảy, kèm vòng vo
(khi bệnh nhân không tìm được từ để diễn giải). Sự lập lại bình thường .
Sang thương ở hồi góc và hồi thái dương giữa, cũng như một số vùng lân
cận khác đã được xác nhận.


Mất ngôn ngữ Broca (Broca’s aphasia) Đặc trưng bởi lời nói không trôi
chảy, lập lại kém và sự thông hiểu còn tương đối nguyên vẹn. Các sang
thương gây nên nằm ở vùng Broca và vỏ não lân cận.

Mất ngôn ngữ Wernick (Weknicke’s aphasia) Lời nói trôi chảy nhưng rối
loạn dùng âm của từ ngữ, và sự lập lại và thông hiểu bị suy giảm. Các
sang thương nằm ở vùng WernickeMất ngôn ngữ toàn bộ (global aphosia) Nói không trôi chảy hoặc không nói
được, lập lại và thông hiểu kém. Toàn bộ vùng vỏ não “quanh sylvian” bị
ảnh hưởng.

The angular gyrus" là một vùng của não bộ trong các thùy đỉnh , nằm gần
mép trên của các thùy thái dương , tham gia vào một số quá trình liên
quan đến ngôn ngữ, toán học và nhận thức. Đây là vùng Brodmann 39 của bộ
não con người.

Heschl's Gyrus: là vùng trong xương thái dương nơi âm thanh đến não trước tiên, cũng là vùng thính giác chính.

Fasciculus arcuate: là một tập hợp các sợi trục thần kinh kết nối các
vùng Broca và Wernicke. Tổn thương bó này dẫn đến bệnh mất ngôn ngữ

Vùng Wernicke :nằm ở thùy thái dương, đây là một vùng rất quan trọng
trong việc hình thành tiếng nói và tư duy. Vì vậy, còn được gọi là vùng
hiểu ngôn ngữ, vùng hiểu biết... Vùng này không chỉ chi phối lời nói mà
còn cho ta hiểu lời, hiểu chữ... Khi vùng Wernicke bị tổn thương thì bị
chứng câm kèm thêm không hiểu lời, hiểu chữ... Vùng lời nói phân bố
không đều ở 2 bán cầu. Ở người thuận tay phải (chiếm khoảng 90%), vùng
Broca và Wernicke phát triển rất rộng bên bán cầu trái, bán cầu phải
không đáng kể và bán cầu trái được gọi là bán cầu ưu thế. Ở người thuận
tay trái (chiếm 10%), ưu thế 2 bán cầu đều nhau. Số người ưu thế bán cầu
phải rất ít.


Nguồn: Ycantho.com